Steunpunt Taal en Rekenen VO

Conferentie van het kenniscentrum Begrijpend lezen

woensdag 26 september 2018 09:15

Het Kenniscentrum Begrijpend lezen organiseert op 26 september 2018 in Rotterdam de conferentie Begrijpend lezen en 21ste-eeuwse vaardigheden.

Waar gaat de conferentie over?
Lezen en 21ste-eeuwse vaardigheden, dat is het thema van de komende conferentie Begrijpend lezen. Met inspirerende workshops over o.a.: nieuwe media, kritisch lezen en informatievaardigheden

Voor wie is de conferentie bedoeld?
Voor leerkrachten, docenten, taalcoòrdinatoren, leesspecialisten, intern begeleiders in het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs en onderwijsadviseurs.

Tijd
10.00 - 16.15 uur (aanmelden van 9.15 - 10.00 uur)

Meer informatie over o.a. de locatie en de kosten treft u via deze link aan.