Steunpunt Taal en Rekenen VO

LAKS lanceert voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs de website rekentoetsklacht.nl

Afbeelding uitgelicht: