Steunpunt Taal en Rekenen VO

netwerkbijeenkomst rekenen regio Noord, Assen, Dr. Nassau College, locatie Quintus

woensdag 4 oktober 2017 14:30
Programma
14.00 – 14.30 uur inloop met koffie/thee
14.30 – 15.00 uur korte plenaire presentatie van het Steunpunt: het laatste nieuws
15.00 – 17.00 uur inhoudelijke netwerkbijeenkomst
Inhoud netwerk-/uitwisselingsdeel
  • Wat doe je als school om de rekenvaardigheid van de leerlingen op het betreffende referentieniveau te brengen c.q. op dat peil te houden (ook als de rekentoets nog niet meetelt)?
  • Hoe weten andere scholen hun leerlingen te motiveren. Wat is er voor nodig (in facilitaire zin, qua lessen, differentiatie en lesinhoud enz.) om goede resultaten met de leerlingen te bereiken bij rekenen. Zie ook via deze link een artikel van Ria Brandt (CPS) hierover.)
  • Wat kan de rol van rekenen in andere vakken hierin zijn? Good practises en mogelijkheden. Hoe krijg je andere vakken betrokken bij goed rekenonderwijs.