Steunpunt Taal en Rekenen VO

netwerkbijeenkomst rekenen regio Zuid, de Rooi Pannen, Tuinzigtlaan 12 Breda

woensdag 7 februari 2018 14:00
Programma
14.00 – 14.30 uur inloop met koffie/thee
14.30 – 14.50 uur korte plenaire presentatie van het Steunpunt: het laatste nieuws
14.50 – 15.00 uur Ontwikkelingen m.b.t. het Platform Rekenonderwijs Voortgezet Onderwijs (PReVO)
15.00 – 17.00 uur inhoudelijke netwerkbijeenkomst
Inhoud netwerk-/uitwisselingsdeel
  • In aansluiting op de brief van de minister over rekenonderwijs (via deze link) de volgende onderwerpen:
  • Wat is de rol van de rekencoördinator
  • en die van de rekendocent hierin
  • Verzoek aan een ieder van om het rekenbeleidsplan zijn/haar school mee te nemen
  • Inventarisatie vragen; maakt het uit of de rekentoets wel of niet meetelt; staat het beleidsplan nog overeind ook zonder de toets?