Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Factsheet over de rekentoets vo is aangepast

donderdag 20 september 2018
De factsheet over de rekentoets vo die wij jaarlijks actualiseren en publiceren is voor 2018-2019 aangepast.De regelgeving met betrekking tot de rekentoets is voor 2018-2019 ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar, hetgeen erop neerkomt dat er voor alle leerlingen die dit schooljaar hun diploma gaan behalen de wet- en regelgeving gelijk is aan die van 2017-2018. Met dien verstande dat het overgangsartikel (61) uit het Examenbesluit vo gedateerd is omdat.. lees meer
 

Kamerbrief over kwaliteit van dyslexierapporten

maandag 10 september 2018
Vooraf:De (politieke) aandacht voor dyslexieonderzoeken is voortgekomen uit de onverklaarbaar hoge percentages dyslexieverklaringen in het onderwijs en de wijze waarop dyslexieverklaringen worden verkregen. In diverse media is daar uitgebreid aandacht aan besteed. De vraag rees hoe er verslag wordt gedaan van het diagnostisch onderzoek en wat hiervan de kwaliteit is. Om dit te onderzoeken zijn ouders van kinderen met dyslexie via scholen (d.m.v. een landelijke steekproef) .. lees meer
 

Oproep aan rekencoördinatoren, rekendocenten en rekendeskundigen

maandag 23 juli 2018
Let op: de indieningstermijn is op 15 september 2018 verlopen. Wij roepen rekencoördinatoren, rekendocenten en andere rekendeskundigen graag op voor het indienen van voorstellen voor workshops en lezingen voor de conferentie taal en rekenen vo-mbo op 27 november 2018 in ´s Hertogenbosch.Via deze link treft u meer informatie over deze oproep aan. lees meer
 

Roemer Cooiman gestopt bij Steunpunt

dinsdag 10 juli 2018
Na vier volledige schooljaren voor een aantal dagen per week gedetacheerd te zijn geweest bij het Steunpunt taal en rekenen vo is Roemer nu gestopt als adviseur. Hij gaat zich weer volledig wijden aan taken binnen zijn school in Zeist. Daarnaast is Roemer ook toegetreden tot het bestuur (i.o.) van het Platform Rekenonderwijs VO (PReVO), waar zijn inhoudelijke kennis van regelgeving, rekenen en rekenonderwijs ongetwijfeld goed van pas zal komen!Foto (vlnr): Roemer, Els (ges.. lees meer
 

Resultaten rekentoets derde afnameperiode 2018 bekend

vrijdag 29 juni 2018
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft bekend gemaakt dat de omzettingstabellen van de derde afnameperiode 2018 (mei/juni) vanaf vandaag, 29 juni 2018, in Facet beschikbaar zijn, en daarmee dus ook de (deel)rapportages.De omzettingstabellen van de verschillende varianten en niveaus van de derde afnameperiode van de rekentoets vo staan vanaf vandaag ook op de rekentoetspagina's op Examenblad.nl. De omzettingstabellen zijn voorzien van.. lees meer
 

Curriculum.nu: consultatievragen tweede tussenproduct Rekenen & Wiskunde

maandag 11 juni 2018
Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie en aan het formuleren van een aantal grote opdrachten. Het team heeft een aantal consultatievragen geformuleerd (treft u aan op pagina 8 van het tweede tussenproduct) en stelt uw reactie zeer op prijs. Deze consultatievragen hebben als doel de grote opdrachten verder uit te werken, completer te maken, aan te scherpen en te verhelderen.Het ontwikke.. lees meer