Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Curriculum.nu: consultatievragen tweede tussenproduct Rekenen & Wiskunde

maandag 11 juni 2018
Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie en aan het formuleren van een aantal grote opdrachten. Het team heeft een aantal consultatievragen geformuleerd (treft u aan op pagina 8 van het tweede tussenproduct) en stelt uw reactie zeer op prijs. Deze consultatievragen hebben als doel de grote opdrachten verder uit te werken, completer te maken, aan te scherpen en te verhelderen.Het ontwikke.. lees meer
 

Curriculum.nu: consultatievragen tweede tussenproduct Nederlands

maandag 11 juni 2018
Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het ontwikkelteam Nederlands gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie en aan het formuleren van een aantal grote opdrachten. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Het team heeft een aantal consultatievragen geformuleerd (treft u aan op pagina 10 t/.. lees meer
 

Oproep aan rekencoördinatoren, rekendocenten en rekendeskundigen

maandag 14 mei 2018
Wij roepen rekencoördinatoren, rekendocenten en andere rekendeskundigen graag op voor het indienen van voorstellen voor workshops en lezingen voor de conferentie taal en rekenen vo-mbo op 27 november 2019 in ´s Hertogenbosch.Via deze link treft u meer informatie over deze oproep aan. lees meer
 

Conferentie taal en rekenen: van 1931 naar 2020

maandag 14 mei 2018
 In het mooie congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch organiseren de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo een gezamenlijke conferentie gericht op toekomstbestendig taal- en rekenonderwijs.WanneerDinsdag 27 november 2018, van 10:00 tot 17:00 uur. Inloop vanaf 9:30 uur.DoelgroepIedereen die zich bezighoudt met:- Rekenen in het vo en/of in het mbo;- Nederlands in het mbo;- Engels in het mbo.Waar1931 CongrescentrumOude Engelenseweg 15222 AA ’s-HertogenboschMeer info, o.. lees meer
 

Afnameperiodes Rekentoets 2018-2019 gepubliceerd.

maandag 7 mei 2018
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de afnameperiodes voor de rekentoets vo in het schooljaar 2018-2019 vastgesteld en gepubliceerd:Eerste afnameperiode2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER: maandag 7 januari t/m zondag 20 januari 2019Tweede afnameperiode2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F, 3ER en 3S: maandag 4 maart t/m zondag 17 maart 2019Derde afnameperiode2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER: maandag 27 mei t/m zondag 9 juni 2019Anders dan in de voorgaande jaren kunnen alle rekentoet.. lees meer
 

Omzettingstabellen tweede afnameperiode

woensdag 11 april 2018
Het College voor Toetsen en Examens heeft alle vo-scholen laten weten dat de omzettingstabellen van de verschillende varianten en niveaus van de tweede afnameperiode (maart) van de rekentoets vo vanaf vandaag, 11 april 2018, op de rekentoetspagina's op Examenblad.nl staan. Deze omzettingstabellen zijn vanaf vandaag ook in Facet, samen met de deelrapportages beschikbaar. Dit is eerder dan de geplande publicatiedatum van 16 april 2018. Via de onderstaande linkjes treft u d.. lees meer