Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

donderdag 13 april 2017
Op 13 april zijn vmbo- en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek gegaan over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Ter inspiratie voor andere scholen is via deze link foto- en filmmateriaal van deze drie parallelbijeenkomsten te vinden.De quickscanDe quickscan ter verbetering van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is – op verzoek van het ministerie van OCW .. lees meer
 

Afnameperioden van rekentoets vo 2018 bekend

woensdag 12 april 2017
Op dinsdag 11 april heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afnameperioden voor de rekentoets VO 2018 (schooljaar 2017-2018) gepubliceerd. Ook in 2018 vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2A, 2F en 3F geheel samen. De rekentoets 3S, voor vwo-leerlingen, wordt alleen in de tweede afnameperiode (maart) aangeboden en net als afgelopen jaar zijn er voor de rekentoetsen 2AER, 2ER en 3ER twee opeenvolgende dagen binnen de afnameperioden vastgesteld .. lees meer
 

Brief van 24 februari aan de Tweede Kamer: uitwerking alternatief voor de rekentoets

dinsdag 7 maart 2017
Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarvan u hieronder een beknopte weergave aantreft.Stand van zakenStaatssecretaris Dekker is samen met de NVvW bezig met de uitwerking .. lees meer
 

Aanmelden mondelinge rekentoets ER 

maandag 27 februari 2017
Ook dit schooljaar kunnen leerlingen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie de rekentoets ER mondeling afleggen. Dit geldt voor de leerlingen die vanwege rekenfaalangst niet op de digitale rekentoets kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Het mondeling ER staat gepland op zaterdag 17 juni 2017.AanmeldenNu de resultaten van de rekentoets van de eerste afnameperiode (januari 2017) bekend zijn, is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de mondelinge afnam.. lees meer
 

Rekentoetsresultaten 2016 gepubliceerd

maandag 30 januari 2017
De rekentoetsresultaten van vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs zijn door het ministerie van OCW op Rijksoverheid.nl gepubliceerd. Alleen de rekentoetsresultaten van scholen waar van minder dan 10 leerlingen een eindresultaat is vastgesteld zijn buiten dit overzicht gehouden. Alle schoolsoorten en leerwegen laten in 2016 verbeterde gemiddelde resultaten zien ten opzichte van 2014 en 2015. Er blijven echter verschillen bestaan tussen scholen.Resultaten op sc.. lees meer
 

Opbrengsten conferentie vo-mbo Rondom Rekenen

maandag 9 januari 2017
De opbrengsten van de conferentie Rondom Rekenen van 14 december in de ReeHorst te Ede zijn beschikbaar. Via de onderstaande link treft u de downloads van de workshops en lezingen aan op de website van onze collega's, het Steunpunt mbo. lees meer