Steunpunt Taal en Rekenen VO

2018: laatste jaar van het Steunpunt

maandag 8 januari 2018

Allereerst wensen wij iedereen een heel goed nieuwjaar toe. Wij hopen dat 2018 het jaar zal zijn waarin de borging van het rekenonderwijs in het curriculum van de leerlingen overal de aandacht krijgt die het verdient.

Dit kalenderjaar zal het laatste jaar gaan worden waarin het Steunpunt alle vo-scholen nog ondersteuning biedt en adviseert. Tot de zomervakantie doen we dat op de wijze die u van ons gewend bent, zoals flitsbijeenkomsten, bijeenkomsten van de regionale netwerken rekenen (in Assen, Breda en Ede) enz. Na de zomervakantie gaan we langzaamaan een afbouwfase in die eindigt rond de kerstvakantie 2018.
Voor dat dat laatste zover is gaan wij eerst met allerlei partijen in overleg om te proberen zoveel mogelijk activiteiten van het Steunpunt elders onder te brengen én we gaan medio november samen met onze collega's van het Steunpunt mbo een slotconferentie rekenen organiseren voor vo en mbo. Uiteraard houden wij u op de hoogte van al dit soort ontwikkelingen en intussen wensen wij u net als de voorgaande jaren alle succes met het rekenonderwijs op uw school.

Johan van den Berg en Roemer Cooiman,
adviseurs bij het Steunpunt vo.