Steunpunt Taal en Rekenen VO

Afnameperioden van rekentoets vo 2018 bekend

woensdag 12 april 2017

Op dinsdag 11 april heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afnameperioden voor de rekentoets VO 2018 (schooljaar 2017-2018) gepubliceerd. Ook in 2018 vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2A, 2F en 3F geheel samen. De rekentoets 3S, voor vwo-leerlingen, wordt alleen in de tweede afnameperiode (maart) aangeboden en net als afgelopen jaar zijn er voor de rekentoetsen 2AER, 2ER en 3ER twee opeenvolgende dagen binnen de afnameperioden vastgesteld waarop die toetsen kunnen worden afgenomen.

Dinsdag 29 mei 2018 is een extra afnamedag voor de rekentoetsen 3F en 3ER, uitsluitend voor vwo eindexamenkandidaten. Dit omdat het rekentoetscijfer in het vwo sinds het schooljaar 2016-2017 onderdeel is geworden van de kernvakkenregel in de slaag-zakregeling. Deze extra afnames worden versneld genormeerd zodat deze leerlingen het resultaat kunnen laten meewegen bij hun keuze om een CE-vak te gaan herkansen in het tweede CE-tijdvak.

Via deze link treft u de berichtgeving van het CvTE over de afnameperioden aan.
Om deze perioden te kunnen vinden op www.examenblad.nl dient de jaarring linksboven op 2018 te worden ingesteld.