Steunpunt Taal en Rekenen VO

Brief van 24 februari aan de Tweede Kamer: uitwerking alternatief voor de rekentoets

dinsdag 7 maart 2017

Op 13 december 2016 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een alternatief voor de rekentoets uit te werken, inclusief tijdpad. Op 24 februari 2017 heeft staatssecretaris Sander Dekker hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarvan u hieronder een beknopte weergave aantreft.

Stand van zaken
Staatssecretaris Dekker is samen met de NVvW bezig met de uitwerking van een alternatief voor de rekentoets. Om te zorgen dat het alternatief goed aansluit op het onderwijs in verschillende schoolsoorten wordt het nader uitgewerkt in twee expertgroepen: één voor het vmbo en één voor het havo en vwo. Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) die zijn aangedragen door de NVvW en leerplankundige experts van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Deze expertgroepen zijn al meerdere malen bij elkaar gekomen. De komende maanden zullen zij het alternatief verder uitwerken en andere partijen raadplegen die betrokken zijn bij het rekenonderwijs. Ook wordt er een tijdpad voor de uitwerking en invoering van het alternatief opgesteld.

Randvoorwaarden voor het alternatief
De NVvW en de staatssecretaris zijn van mening dat rekenen een kernvaardigheid is die elke leerling nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs, het beroep en de maatschappij. Daarom vinden zij dat het alternatief als doel moet hebben om het behaalde niveau van rekenvaardigheid inzichtelijk te maken voor leerlingen én het vervolgonderwijs.Om dit doel te bereiken zijn een aantal randvoorwaarden overeengekomen die u via deze link aantreft in de brief.

Tijdpad
Samen met de NVvW zal de staatssecretaris het alternatief beoordelen. Vervolgens wordt dit rond de zomer van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.