Steunpunt Taal en Rekenen VO

Extra tijd voor uitwerking alternatief voor de rekentoets

maandag 17 juli 2017

Op dit moment is de staatssecretaris samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets, naar een idee van de NVvW. In de brief van 27 februari 2017 was aangekondigd dat het alternatief rond de zomer naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd, zodat het betrokken kan worden bij de integrale curriculumherziening. De planning van deze integrale curriculumherziening voorziet in een start begin 2018, dat geeft de expertgroepen die werken aan het alternatief voor de rekentoets meer ruimte. Na overleg met de NVvW is de staatsecretaris daarom voornemens de expertgroepen meer tijd te geven om het alternatief voor de rekentoets nog verder uit te werken én betrokkenen bij het rekenonderwijs en het vervolgonderwijs hierover mee te laten denken.