Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kamerbrief 5 juli: reactie op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen

dinsdag 9 juli 2019

Op 5 juli hebben de ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op schriftelijke Kamervragen over de toekomst van rekenen in het vo en mbo.

De hoofdlijnen voor het vo uit deze brief:
- de centrale rekentoets en het rekencijfer worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 afgeschaft. De wetswijzigingen die hiervoor nodig zijn gaan in per 01-01-2020 met terugwerking tot 01-08-2019;
- voor leerlingen met wiskunde in hun examenpakket geeft het eindcijfer voor wiskunde tevens een indicatie van de beheersing van de rekenvaardigheden van de leerling;
- er komt met ingang van het schooljaar 2020-2021 een schoolexamen rekenen voor leerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket hebben, dit dient opgenomen te worden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen bepalen zelf hoe zij het rekenonderwijs aan deze leerlingen vormgeven;
- er wordt concreet uitwerking gegeven aan ´Een nieuw perspectief op rekenen in het vo´. De eerste stap is de afschaffing van de centrale rekentoets in het vo, de tweede stap is dat er een schoolexamen rekenen moet komen voor leerlingen zonder wiskunde in hun examenpakket en tot slot behelst de derde stap dat er een verandering in de opzet van het vak wiskunde in het vmbo moet gaan komen. Daar is een vakvernieuwing voor nodig en dit proces kan van start gaan na oplevering van de bouwstenen van curriculum.nu, eind 2019;
- rekenen is en wordt geen toelatingscreterium voor doorstroom naar het mbo, alle vmbo-leerlingen hebben na het behalen van hun diploma toelatingsrecht op het mbo.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, via de onderstaande linkjes kunt u de Kamerbrief downloaden en lezen, maar ook een servicedocument waarin de vragen en opmerkingen van de verschillende Kamerfracties voor het vo zijn samengevat alsmede de reactie van de beide ministers op deze vragen.