Steunpunt Taal en Rekenen VO

Kwantitatieve gegevens Rekentoets vo 2018

maandag 18 maart 2019

Het CvTE heeft in haar jaarverslag 2018 een aantal kwantitatieve gegevens over de rekentoets vo opgenomen. Zie bijlage.