Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuws van het CvTE over resultaten 1e afnameperiode 2019 én ER-mondeling

maandag 11 februari 2019

1. Het College voor Toetsen en Examens heeft bekend gemaakt dat de omzettingstabellen van de eerste afnameperiode van dit schooljaar inmiddels zijn gepubliceerd:
Examenpagina rekenen 2A
Examenpagina rekenen 2AER
Examenpagina rekenen 2ER
Examenpagina rekenen 2F
Examenpagina rekenen 3ER
Examenpagina rekenen 3F

De resultaten zijn vanaf nu, o.a. op leerlingniveau, ook te raadplegen in Facet.

2. Ook dit schooljaar bestaat weer de mogelijkheid voor leerlingen met een ernstig rekenprobleem of met dyscalculie om de rekentoets mondeling af te leggen. Het mondeling ER is gepland op zaterdag 15 juni 2019.

Aanmelden:
Nu de resultaten van de rekentoets van afnameperiode 1 bekend zijn, is het mogelijk om uw leerlingen aan te melden voor de mondelinge afname van de rekentoets ER. Dit is mogelijk via het aanmeldformulier op de persoonlijke pagina van de examensecretaris van uw school. Kandidaten voor het mondeling afleggen van de rekentoets ER moeten voor 31 maart 2019 geregistreerd zijn.