Steunpunt Taal en Rekenen VO

Oproep aan rekencoördinatoren, rekendocenten en rekendeskundigen

maandag 14 mei 2018

Wij roepen rekencoördinatoren, rekendocenten en andere rekendeskundigen graag op voor het indienen van voorstellen voor workshops en lezingen voor de conferentie taal en rekenen vo-mbo op 27 november 2019 in ´s Hertogenbosch.

Via deze link treft u meer informatie over deze oproep aan.