Steunpunt Taal en Rekenen VO

Platform voor rekenonderwijs in het VO

maandag 16 oktober 2017

Een groep enthousiaste rekendocenten is van mening dat aandacht voor kwalitatief goed rekenonderwijs in het VO ook in de toekomst belangrijk blijft. Deze docenten gaan samen met de NVvW een traject in om te kijken hoe dit vorm gegeven kan worden. Het zal in ieder geval een platform zijn voor alle VO docenten die het rekenonderwijs in Nederland een warm hart toedragen.

Wie graag op de hoogte gehouden wil worden van dit traject kan dat via deze link aangeven.