Steunpunt Taal en Rekenen VO

Rapportages examenmonitor 2017 en referentieniveaus 2016-2017

woensdag 10 januari 2018

Op 20 december heeft minister Arie Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over toetsing en examinering 2017 in het voortgezet onderwijs (en mbo). Bij de brief zijn twee bijlagen gevoegd waarin onder andere ook resultaten op de rekentoets uitvoerig aan de orde komen:
- bijlage 1: Rapportage examenmonitor 2017 (DUO, voor resultaten rekentoets vo zie pag. 25-29)
- bijlage 2: Rapportage referentieniveaus 2016-2017 (CvTE, voor resultaten rekentoets vo zie pag. 18-33)

Onderstaand kunt u via de linkjes de brief aan de Tweede Kamer en de beide bijlagen downloaden.
Meer informatie hierover treft u via de onderste link aan in ons flitsbericht.