Steunpunt Taal en Rekenen VO

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen 2019

maandag 4 maart 2019

De regionale netwerkbijeenkomsten rekenen die wij normaal eind januari / begin februari organiseren zijn vervallen in verband met mogelijke flitsbijeenkomsten over het nieuwe rekenbeleid. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de reactie van de minister op -en de nadere uitwerking van- de moties die recent in de Tweede Kamer aangenomen zijn. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van het rekenonderwijs in het vo gaan we zeer waarschijnlijk in maart/april een drietal flitsbijeenkomsten verspreid over het land organiseren om het nieuwe rekenbeleid toe te lichten. Deze bijeenkomsten komen dan in de plaats van de netwerkbijeenkomsten rekenen.

In juni zijn er drie regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd:
- regio Noord: dinsdag 11 juni, Dr. Nassau College locatie Penta, Industrieweg 3 in Assen;
- regio Zuid: maandag 17 juni, De Rooi Pannen, Tuinzigtlaan 12 in Breda;
- regio Midden: dinsdag 18 juni, Marnix College, Pr. Bernhardlaan in Ede.
Het inhoudelijke pragramma zal ongetwijfeld in het teken staan van goed rekenonderwijs zonder centrale rekentoets. Begin mei volgt nader bericht over de inhoud, samen met een inschrijflinkje.

Ook voor oktober/november worden bijeenkomsten van de rekennetwerken voorbereid. Zodra de data en de locaties bekend zijn informeren we daarover.