Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Nieuwe brief van de NVvW over vervolgstappen rekenonderwijs

maandag 24 juni 2019
De NVvW heeft op 17 juni opnieuw een brief aan het ministerie van OCW, de directie VO en de vaste Kamecommissie voor Onderwijs gestuurd.In deze brief geven zij aan dat er een overleg heeft plaatsgevonden met OCW en andere partijen (VO-raad en PReVO) over het Nieuwe Perspectief op rekenonderwijs in het vo maar de NVvW geeft ook aan dat dit overleg nog onvoldoende tot duidelijke afspraken heeft geleid.De NVvW meldt vanuit het overleg het volgende:Er is besproken dat OCW aan .. lees meer
 

Overleg over rekenen voor leerlingen zonder wiskunde

maandag 3 juni 2019
De NVvW maakt in haar nieuwsbrief van mei melding van een overleg op 27 mei bij OCW, samen met de VO-raad en het PReVO. Uitgangspunt bij dit overleg was het rapport ´Nieuw perspectief op rekenen in het vo´. Het belangrijkste punt uit dit rapport is dat rekenen vooral in de onderbouw van het vo bij het vak wiskunde moet gebeuren.Tijdens dit overleg is met name gesproken over het onderhouden van rekenen in de bovenbouw havo-vwo en het onderhouden en uitbreiden van de reken.. lees meer
 

Opkomst en ondergang van de rekentoets

maandag 27 mei 2019
Met subsidie van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producties heeft Bea Ros een reconstructie vervaardigd van de historie van de rekentoets. Dit artikel is gepubliceerd in het onderwijstijdschrift Didactief op 9 mei 2019. Via de link onderaan kunt u het artikel via de website van Didactief inzien of downloaden. lees meer
 

Het Examenloket krijgt een nieuw telefoonnummer

woensdag 22 mei 2019
Het Examenloket is speciaal ingesteld voor vo-scholen die vragen hebben over examinering en de wet- en regelgeving die daarmee samenhangt. Het nieuwe telefoonnummer: 070 - 757 51 77 wordt per 1 juli 2019 in gebruik genomen. Tot en met 28 juni is het Examenloket nog bereikbaar op het huidige telefoonnummer. Voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, klik op deze link.Leerlingen en ouders die vragen hebben over examens in het vo kunnen via de linkje.. lees meer
 

Inschrijven voor netwerkbijeenkomsten rekenen

maandag 13 mei 2019
De inschrijving voor de netwerkbijeenkomsten rekenen in juni is sinds vandaag geopend. Via deze link treft u ons flitsbericht hierover aan en via de linkjes onderaan in dat bericht kunt u zich inschrijven voor Assen, Breda of Ede. lees meer
 

Nieuwe website: lezen in het vmbo

donderdag 25 april 2019
Op initiatief van SLO en Stichting Lezen is er een nieuwe website voor het vmbo ontwikkeld: lezeninhetvmbo.nl. De website zet informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier op een rij voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Ook voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs is de website interessant. Er zijn niet alleen aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek te vinden, maar ook praktische informatie waar u direct mee aan .. lees meer