Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Eindrapportage Intensiveringstraject vo, tweede tranche 2015-2016

maandag 9 januari 2017
De eindrapportage van de tweede tranche van de intensiveringsgesprekken rekenen vo is inmiddels verschenen. Deze gesprekken werden gevoerd in het schooljaar 2015-2016 op 234 vo-locaties. In tegenstelling tot de rapportage van de eerste tranche hebben we dit eindverslag niet laten drukken en via de post verspreid, maar via onderstaande link kunt u deze rapportage in pdf-formaat downloaden. Het is een versie waarin u rechtstreeks kunt doorklikken naar bepaalde onde.. lees meer
 

Uitkomst stemming 13 december op moties van 8 december

dinsdag 20 december 2016
Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) van 8 december in de Tweede Kamer over de stand van zaken rekenen in het vo en mbo zijn vier moties ingediend. Met de eerste motie (Van Meenen c.s.) wordt de regering gevraagd de rekentoets, het rekenexamen volledig af te schaffen, in de tweede motie (Rog c.s.) werd gevraagd om het cijfer van de rekentoets uit de kernvakkenregel van het vwo te halen. Deze beide moties hebben bij de stemming op 13 december geen meerderheid in de.. lees meer
 

ongeldigheidsverklaring digitale examens

dinsdag 29 november 2016
Het College voor Toetsen en Examens heeft een bericht verspreid over een formulier dat u kunt downloaden als er sprake is van een ongeldige afname bij een digitaal examen, zoals o.a. de rekentoets.In de brochure Kaders rekentoets vo 2017 (paragraaf 3.17) is de procedure beschreven voor het aanvragen van een ongeldigverklaring. In voorkomende gevallen kunt u gebruik maken van het onderstaande linkje naar het formulier. lees meer
 

Wijzigingen brochure CvTE over kandidaten met een beperking

woensdag 23 november 2016
Na het verschijnen van de brochure over kandidaten met een beperking voor het centraal examen 2017 bleken enkele wijzigingen noodzakelijk. Deze wijzigingen zijn cursief in de inleiding opgenomen en verwijzen daar naar de betreffende passages in de brochure.Lees voor meer informatie (onderste link) de mededeling van het CvTE. lees meer
 

Stand van zaken referentieniveaus taal en rekenen 2016

maandag 14 november 2016
Op 11 november hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer middels een brief geinformeerd over de ontwikkelingen van de resultaten voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zowel de ontwikkelingen van het vo als die van het mbo worden benoemd op basis van de rapportage referentieniveaus 2015-2016 van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze rapportage is als bijlage bij de brief aan de .. lees meer
 

Addendum ER sinds 25 oktober van kracht

vrijdag 4 november 2016
Op 24 oktober 2016 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarmee het Addendum ER bij de Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens en goedgekeurd door de minister en staatssecretaris. Het addendum is geplaatst op Examenblad.nl en is per 25 oktober 2016 van kracht geworden.  AchtergrondOm de vorm en inhoud van het rekenexamen ER toe te lichten is op verzoek van het ministerie van OC&W eind 20.. lees meer