Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Inschrijven voor netwerkbijeenkomsten rekenen

maandag 13 mei 2019
De inschrijving voor de netwerkbijeenkomsten rekenen in juni is sinds vandaag geopend. Via deze link treft u ons flitsbericht hierover aan en via de linkjes onderaan in dat bericht kunt u zich inschrijven voor Assen, Breda of Ede. lees meer
 

Nieuwe website: lezen in het vmbo

donderdag 25 april 2019
Op initiatief van SLO en Stichting Lezen is er een nieuwe website voor het vmbo ontwikkeld: lezeninhetvmbo.nl. De website zet informatie over leescompetentie, leesmotivatie en leesplezier op een rij voor vmbo-docenten die werk willen maken van goed leesonderwijs. Ook voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs is de website interessant. Er zijn niet alleen aanbevelingen uit lees- en taalonderzoek te vinden, maar ook praktische informatie waar u direct mee aan .. lees meer
 

Nieuwe brief over rekenen in het vo en mbo

zaterdag 6 april 2019
Vrijdagmiddag 5 april hebben de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Via de onderstaande link kunt u deze brief downloaden op Rijksoverheid.nl.Er is een flitsbericht over deze brief verstuurd waarin alle zaken die voor het vo van belang zijn er zijn uitgelicht en waar nodig zijn toegelicht, zie de link hieronder. lees meer
 

Oproep VO-raad, NVvW en PReVO aan schoolleiders en docenten

vrijdag 5 april 2019
Door het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs en de rekentoets heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op te volgen.De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO', is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt ge.. lees meer
 

resultaten rekentoetsvarianten 2e afnameperiode (maart) zijn bekend

vrijdag 5 april 2019
Het CvTE heeft de omzettingstabellen die gelden voor de verschillende varianten en niveaus van de tweede afnameperiode van de rekentoets vo gepubliceerd. De omzettingstabellen zijn voorzien van een toelichting.U treft deze tabellen aan op de examenpagina's:- Examenpagina rekenen 2A- Examenpagina rekenen 2AER- Examenpagina rekenen 2ER- Examenpagina rekenen 2F- Examenpagina rekenen 3ER- Examenpagina rekenen 3F- Examenpagina rekenen 3SDe resultaten zijn ook in .. lees meer
 

Aanmelden mondelinge ER-rekentoets t/m 8 april

maandag 1 april 2019
Enkele weken geleden zijn alle vo-scholen via de examensecretarissen op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de rekentoets ER mondeling af te leggen. Aan leerlingen met dyscalculie/ER of rekenfaalangst wordt via deze manier een laatste kans geboden om de rekentoets ER positief af te ronden. Het mailbericht hierover is terug te vinden in de persoonlijke pagina van de examensecretaris van Examenblad.nl. Het CvTE laat in een mailbericht weten dat de uiterste aan.. lees meer