Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Nieuwe brief over rekenen in het vo en mbo

zaterdag 6 april 2019
Vrijdagmiddag 5 april hebben de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van rekenen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Via de onderstaande link kunt u deze brief downloaden op Rijksoverheid.nl.Er is een flitsbericht over deze brief verstuurd waarin alle zaken die voor het vo van belang zijn er zijn uitgelicht en waar nodig zijn toegelicht, zie de link hieronder. lees meer
 

Oproep VO-raad, NVvW en PReVO aan schoolleiders en docenten

vrijdag 5 april 2019
Door het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs en de rekentoets heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op te volgen.De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota 'Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO', is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt ge.. lees meer
 

resultaten rekentoetsvarianten 2e afnameperiode (maart) zijn bekend

vrijdag 5 april 2019
Het CvTE heeft de omzettingstabellen die gelden voor de verschillende varianten en niveaus van de tweede afnameperiode van de rekentoets vo gepubliceerd. De omzettingstabellen zijn voorzien van een toelichting.U treft deze tabellen aan op de examenpagina's:- Examenpagina rekenen 2A- Examenpagina rekenen 2AER- Examenpagina rekenen 2ER- Examenpagina rekenen 2F- Examenpagina rekenen 3ER- Examenpagina rekenen 3F- Examenpagina rekenen 3SDe resultaten zijn ook in .. lees meer
 

Aanmelden mondelinge ER-rekentoets t/m 8 april

maandag 1 april 2019
Enkele weken geleden zijn alle vo-scholen via de examensecretarissen op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de rekentoets ER mondeling af te leggen. Aan leerlingen met dyscalculie/ER of rekenfaalangst wordt via deze manier een laatste kans geboden om de rekentoets ER positief af te ronden. Het mailbericht hierover is terug te vinden in de persoonlijke pagina van de examensecretaris van Examenblad.nl. Het CvTE laat in een mailbericht weten dat de uiterste aan.. lees meer
 

Kwantitatieve gegevens Rekentoets vo 2018

maandag 18 maart 2019
Het CvTE heeft in haar jaarverslag 2018 een aantal kwantitatieve gegevens over de rekentoets vo opgenomen. Zie bijlage. lees meer
 

Regionale netwerkbijeenkomsten rekenen 2019

maandag 4 maart 2019
De regionale netwerkbijeenkomsten rekenen die wij normaal eind januari / begin februari organiseren zijn vervallen in verband met mogelijke flitsbijeenkomsten over het nieuwe rekenbeleid. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de reactie van de minister op -en de nadere uitwerking van- de moties die recent in de Tweede Kamer aangenomen zijn. Zodra er duidelijkheid is over de toekomst van het rekenonderwijs in het vo gaan we zeer waarschijnlijk in maart/april een drie.. lees meer