Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

maandag 31 oktober 2016
Gezamenlijke vo-mbo rekenconferentie op 14 december 2016: 'Rondom Rekenen'Op 8 juli is de agenda rekenonderwijs vo/mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rekenagenda, met als doel om de motivatie voor rekenen in alle geledingen hoog te houden, is het overkoepelend thema van de conferentie. De punten uit de rekenagenda worden voor u geconcretiseerd in een groot aantal workshops en lezingen. De conferentie richt zich op docenten die rekenen geven, rekencoördinatoren, maar .. lees meer
 

Nieuwe handreikingen rekenen 2F en 3F nu beschikbaar

vrijdag 14 oktober 2016
Deze handreikingen geven inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op recente vo-rekentoetsen en mbo-rekenexamens. De nadruk ligt in de handreikingen op de nieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F. Daarnaast wordt een aantal moeilijke opgaven besproken. De handreikingen rekenen 2F en 3F kunnen docenten, leerlingen en studenten helpen om zich nog beter voor te bereiden op de rekentoets in het vo en het rekene.. lees meer
 

Taal- en rekenposters

woensdag 5 oktober 2016
Sinds juli 2016 is het APS opgeheven. In het verleden konden de taalposters 1F, 2F, 3F en 4F én de rekenposters 1F, 1S, 2F, 2S, 3F en 3S met de bijbehorende instructieboekjes in gedrukte vorm bij het APS bijbesteld worden. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. Wel treft u ze via de onderstaande link in pdf-formaat aan op onze website. U kunt ze downloaden en afdrukken, bijvoorbeeld op A3-formaat. lees meer
 

De 'Brochure kaders rekentoets vo 2017' is door het CvTE gepubliceerd

dinsdag 27 september 2016
Op 27 september heeft het College voor Toetsen en Examens de nieuwe brochure over de rekentoets vo van 2017 gepubliceerd via examenblad.nlDeze brochure bevat alle informatie die u nodig heeft bij de voorbereidingen op de rekentoetsafnames in het schooljaar 2016-2017. Via een preselectie in de activiteitenplanning op examenblad.nl kunt u aankruisen voor welke schooltypen u alle activiteiten met betrekking tot de rekentoets in een overzicht wilt hebben, dat overzicht kunt u .. lees meer
 

14 december: Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

maandag 26 september 2016
De Steunpunten taal en rekenen mbo en vo organiseren op 14 december 2016 een gezamenlijke grote rekenconferentie in De Reehorst te Ede.De conferentie 'Rondom Rekenen' richt zich op docenten die rekenen geven, maar ook op projectleiders, rekencoördinatoren, beleidsmedewerkers en/of managers die meer willen weten van de huidige stand van zaken rondom het rekenonderwijs en het rekenexamen. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Nadere informatie met betrekking tot.. lees meer
 

DUO organiseert informatiebijeenkomsten over Facet 5.0

woensdag 31 augustus 2016
In schooljaar 2016-2017 worden alle digitale centrale examens en de rekentoets alleen in Facet aangeboden. Om alle scholen te informeren over de technische en functionele werking van Facet 5.0, organiseert DUO begin oktober drie bijeenkomsten:-  3 oktober 2016, Amsterdam;-  4 oktober 2016, Eindhoven;-  6 oktober 2016, Zwolle.Medewerkers van scholen die voor het eerst met Facet gaan werken wordt aangeraden een informatiebijeenkomst te bezoeken... lees meer