Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Rekentoets wordt vanaf volgend schooljaar afgeschaft

dinsdag 5 februari 2019
In de Tweede Kamer is op 5 februari bepaald dat er vanaf volgend schooljaar (2019-2020) geen centrale rekentoets meer is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook komt er vanaf dat schooljaar geen apart cijfer voor rekenen meer op de cijferlijst.Wat betekent dit voor de leerlingen?- Als ze wiskunde in hun pakket hebben: rekenen wordt onderdeel van het vak wiskunde.- Als ze geen wiskunde volgen: er wordt gewerkt aan een plan waarin staat hoe deze leerlingen straks to.. lees meer
 

Nieuwe Kamerbrief: Alternatieven transitieperiode rekenen

maandag 28 januari 2019
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben vrijdag 25 januari opnieuw een brief over het rekenbeleid aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee losten zij de belofte in die ze de woensdag daarvoor hadden gedaan tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer, een overleg over de toekomst van het rekenonderwijs in het vo en mbo.In deze brief geven de bewindspersonen aan dat er voor wat betreft de beoogde eindsituatie van het rekenonderwijs in het vo brede overeens.. lees meer
 

Kamerdebat over rekenbeleid wordt vervolgd

vrijdag 25 januari 2019
Woensdag 23 januari was er een Kamerdebat (Algemeen Overleg) over het voorstel van minister Slob om rekenen onderdeel te laten uitmaken van het schoolexamen. Het cijfer zal volgens dat voorstel gaan meetellen in het voorwaardelijk deel van de slaag-zakregeling: de voorwaarde is dat er minimaal een 4 behaald moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vo-diploma. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij niet die kant op willen, zij zijn het niet .. lees meer
 

PReVO nu officieel opgericht

donderdag 17 januari 2019
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Steunpunt vo verkenningen uitgevoerd naar de wenselijkheid van een eigen vakvereniging voor rekendocenten en rekencoördinatoren in het voortgezet onderwijs. Dit in analogie van de groep rekendocenten binnen de BVMBO die voor het mbo gesprekpartner van OCW zijn over rekenonderwijs in het mbo. De wens om een eigen vakvereniging te hebben bleek behoorlijk groot te zijn, daarna is het Steunpunt doorgegaan met de verkenning om sa.. lees meer
 

Debat op 23 januari over de Kamerbrief van 9 november en de brief van de NVvW

donderdag 17 januari 2019
Het AO dat op 12 december zou plaatsvinden maar toen is uitgesteld staat nu gepland op woensdag 23 januari van 10:30 - 14:15 uur. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer gaat met de minister in debat over o.a. de brief over het nieuwe rekenbeleid die op 9 november aan de Tweede Kamer is gestuurd en een brief die de NVvW als reactie daarop aan de commissie heeft gestuurd. In de brief van 9 november licht de minister zijn plannen toe.. lees meer
 

vmbo-conferentie 2019

woensdag 12 december 2018
Op 13 maart 2019 organiseert Sardes in samenwerking met de Stichting Platforms VMBO, het Platform TL en de VO-raad in het conferentiecentrum 1931 in Den Bosch de jaarlijkse vmbo-conferentie. Klik voor meer informatie op deze link en u kunt zich aanmelden via deze link. lees meer