Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief van het Masterplan Dyscalculie

maandag 30 mei 2016
De nieuwsbrief van mei 2016 van het Masterplan Dyscalculie bevat drie onderdelen die elk via de betreffende link te openen zijn:- Terugblik op de sectoroverstijgende regionale bijeenkomsten- Inventarisatie implementatie protocol dyscalculie- Good practicesAanvullend nieuws: op 13 juni is er nog een extra regiobijeenkomst bij het CPS in Amersfoort gepland. Inhoudelijk is dit een herhaling van de vijf regiobijeenkomsten waarover het eerste linkje hierboven meer inf.. lees meer
 

SLO publicatie voor vmbo-gl/tl: Taalvaardig verder

donderdag 26 mei 2016
Bericht uit de vmbo-nieuwsbrief van het SLO van 26 mei:Onlangs verscheen bij SLO Taalvaardig verder. Leerplanvoorstel Nederlands voor betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs.In deze publicatie staat de vraag centraal op welke manier leerlingen bij het vak Nederlands in de bovenbouw van vmbo-tl optimaal voorbereid kunnen worden op vervolgonderwijs. Daarbij worden drie aspecten onderscheiden: de aansluiting voor het vak Nederlands, de ontwikkeling van functionele taalv.. lees meer
 

Regeling addendum 2A in Staatscourant gepubliceerd

woensdag 18 mei 2016
De regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F is op 18 mei 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling treedt per 1 augustus 2016 in werking. Meer informatie treft u aan via onderstaande linkjes. lees meer
 

CvTE: deelrapportages tweede afnameperiode bekend

maandag 25 april 2016
Via een examenbladmededeling heeft het College voor Toetsen en Examens bekend gemaakt dat de school- en deelrapportages  van de tweede afnameperiode van de rekentoets vanaf vandaag, maandag 25 april 2016, beschikbaar zijn. In de deelrapportage wordt van elke kandidaat op basis van de door hem/haar afgelegde rekentoets per domein (Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde, Verbanden) informatie verstrekt. Tevens staan de omzettingstabellen van de verschillende.. lees meer
 

Afnameperioden van rekentoets vo 2016-2017 bekend

dinsdag 29 maart 2016
Op vrijdag 25 maart heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afnameperioden voor de rekentoets VO in het schooljaar 2016-2017 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2F en 3F geheel samen.De afnamemomenten van de rekentoetsen 2A en 3S zullen later bekend worden gemaakt door het CvTE, maar ze vallen binnen de aangekondigde afnameperiodes.Lees meer>> lees meer
 

Vrijstelling en herkansen?

vrijdag 12 februari 2016
Wij hebben enkele antwoorden op veelgestelde vragen aangepast omdat er duidelijkheid is over de vraag hoe het zit met een vrijstelling als een leerling opnieuw deelneemt aan de rekentoets. OCW geeft aan dat een leerling in het reguliere vo met een vrijstelling voor de rekentoets opnieuw mag deelnemen aan de rekentoets en mag terugvallen op het bij de vrijstelling behorende cijfer als het niet lukt dat cijfer te evenaren of te verbeteren. Zie via de.. lees meer