Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Rekentoetscijfer telt niet meer mee in kernvakkenregel vwo

vrijdag 15 december 2017
In het huidige schooljaar (2017-2018), telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De ministerraad is hier op voorstel van minister Slob (Onderwijs) vandaag mee akkoord gegaan. De rekentoets moet wel worden afgenomen, maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma in het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en studenten in het mbo verandert er niets ten opzichte van de situatie van vorig schooljaar.Brief naar scholen (.. lees meer
 

Voorbeeld- of oefenrekentoetsen vanaf nu weer inplanbaar in Facet

woensdag 25 oktober 2017
In de activiteitenplanning heeft het CvTE opgenomen dat de voorbeeldtoetsen vanaf 1 november in Facet beschikbaar zouden zijn. Gisteren is die update van Facet uitgevoerd. Vanaf nu zijn de voorbeeld- of oefentoetsen weer (klassikaal, groepsgewijs of individueel) inplanbaar in Facet. lees meer
 

Passage over rekenen in regeerakkoord

vrijdag 20 oktober 2017
Zoals u in het regeerakkoord kunt lezen is er in hoofdstuk 1.3 een passage opgenomen over de rekentoets. Rekenen blijft belangrijk, maar de vorm van toetsing verandert mogelijk. Op dit moment blijft de situatie onveranderd tot minister Slob een besluit heeft genomen over de verdere inkleuring van dit beleid.Uiteraard zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze aanpassingen die vooral van belang kunnen zijn voor de huidige eindexamenkandidaten vwo. lees meer
 

Platform voor rekenonderwijs in het VO

maandag 16 oktober 2017
Een groep enthousiaste rekendocenten is van mening dat aandacht voor kwalitatief goed rekenonderwijs in het VO ook in de toekomst belangrijk blijft. Deze docenten gaan samen met de NVvW een traject in om te kijken hoe dit vorm gegeven kan worden. Het zal in ieder geval een platform zijn voor alle VO docenten die het rekenonderwijs in Nederland een warm hart toedragen.Wie graag op de hoogte gehouden wil worden van dit traject kan dat via deze link aangeven. lees meer
 

Geen aparte toestemming nodig voor afnames 2A-, 2A-ER- en 3S-pilotrekentoetsen

maandag 16 oktober 2017
Afgelo­pen week is een besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, op Rijksoverheid.nl gepubli­ceerd. Dit besluit houdt in dat vo-scholen voor het meedoen aan de pilotreken­toetsen 2A, 2A-ER en/of 3S, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen deze toetsvarianten ook in een pilotfase verkeerden, geen toestem­ming meer hoeven te vragen aan OCW. De registratie van afgenomen pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER en.. lees meer
 

Bericht WiskundE-brief over de rekentoets 2018

maandag 2 oktober 2017
In de WiskundE-brief van 1 oktober 2017 kunt u een artikel over de rekentroets 2018 aantreffen. Wij hebben de tekst integraal opgenomen in dit nieuwsbericht.zodat rekendocenten of rekencoördinatoren die zich niet voor deze (gratis) digitale nieuwsbrief hebben aangemeld tóch kennis kunnen nemen van de inhoud: De rekentoets kent voor het voortgezet onderwijs verschillende niveaus. Voor het vmbo-BB is er niveau 2A, voor de overige vmbo-opleidingen is er niveau 2F. Havo.. lees meer