Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Overzicht resultaten rekentoets 2017 beschikbaar in Vensters vo

donderdag 7 september 2017
Indien u beschikt over de inloggegevens van uw school dan kunt u via deze link in het managementvenster van Vensters vo de resultaten van de Rekentoets vo 2017 van de eindexamenleerlingen van uw school bekijken.U kunt daar de Vensters vo rapportage downloaden en treft daarin per vmbo-leerweg, havo of vwo opleiding o.a. aan: - gemiddelde cijfers, ook t.o.v. landelijke gemiddelde cijfers - percentielscores - vergelijkingen wiskunderesultaten met die van d.. lees meer
 

Artikel van Ria Brandt, CPS: "De rekentoets is haalbaar in het vmbo!"

dinsdag 5 september 2017
Ria Brandt (CPS) heeft naar aanleiding van positieve geluiden van rekendocenten in het vmbo, afgelopen juni aan de hand van een drietal intervieuws een artikel geschreven over de haalbaarheid van de rekentoets 2F in het vmbo. Er wordt in dit artikel vooral gerefereerd aan de resultaten van de basisberoepsgerichte leerlingen in het vmbo van de betreffende scholen. Tijdens het inhoudelijke gedeelte van de komende netwerkbijeenkomsten gaan we ook dieper in op dit artikel. lees meer
 

Besluit over niet laten meetellen van resultaten rekentoets voor vmbo en havo in 2017-2018

maandag 17 juli 2017
De hoogte van het resultaat van de rekentoets zal in 2017-2018 niet meetellen voor het behalen van het diploma in alle leerwegen van het vmbo en het diploma havo. Staatssecretaris Sander Dekker heeft dit op 14 juli per brief aan de Tweede Kamer meegedeeld:`` Zoals de minister en ik uw Kamer hebben gemeld in de brief over het vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van de aangenomen moties van 22 oktober 2015, zullen wij de resultaten op rekenen constant monitoren. De resulta.. lees meer
 

Extra tijd voor uitwerking alternatief voor de rekentoets

maandag 17 juli 2017
Op dit moment is de staatssecretaris samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de ontwikkeling van een alternatief voor de rekentoets, naar een idee van de NVvW. In de brief van 27 februari 2017 was aangekondigd dat het alternatief rond de zomer naar de Tweede Kamer zou worden gestuurd, zodat het betrokken kan worden bij de integrale curriculumherziening. De planning van deze integrale curriculumherziening voorziet in een start begin 2018, d.. lees meer
 

Quickscan doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars

donderdag 13 april 2017
Op 13 april zijn vmbo- en mbo-scholen in Deventer, Maastricht en Rotterdam aan de hand van een spiksplinternieuwe quickscan met elkaar in gesprek gegaan over de doorlopende leerlijn voor zwakke rekenaars. Ter inspiratie voor andere scholen is via deze link foto- en filmmateriaal van deze drie parallelbijeenkomsten te vinden.De quickscanDe quickscan ter verbetering van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo voor zwakke rekenaars is op verzoek van het ministerie van OCW ontwi.. lees meer
 

Afnameperioden van rekentoets vo 2018 bekend

woensdag 12 april 2017
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft op dinsdag 11 april de afnameperioden voor de rekentoets VO 2018 (schooljaar 2017-2018) gepubliceerd. Ook in 2018 vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2A, 2F en 3F geheel samen. De rekentoets 3S, voor vwo-leerlingen, wordt alleen in de tweede afnameperiode (maart) aangeboden. Net als afgelopen jaar zijn voor de rekentoetsen 2AER, 2ER en 3ER twee opeenvolgende dagen binnen de afnameperioden vastgesteld,.. lees meer