Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Servicedocument bij de brief van 22 oktober aan de Tweede Kamer

vrijdag 30 oktober 2015
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en de rekentoets. De volgende dag vond hierover ´s avonds een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd.ServicedocumentHet Steunpunt taal en rekenen vo heeft ee.. lees meer
 

Nieuwe brief van bewindslieden OCW aan Tweede Kamer

donderdag 22 oktober 2015
In antwoord op de moties, waarover op 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd, hebben de bewindspersonen van OCW op 22 oktober een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand treft u een linkje aan naar deze brief.De belangrijkste gevolgen zijn:- alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen;- voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voo.. lees meer
 

Uitslag stemming moties rekentoets 13 oktober

woensdag 14 oktober 2015
Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs. De brief vindt u hier.Naar aanleiding van deze brief vond op woensdag 7 oktober 2015 een debat plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat bleek dat een Kamermeerderheid vindt dat het rekenonderwijs op het vmbo, havo en mbo nog niet voldoende op orde is om de rekentoets dit jaar mee te laten tellen voor het behalen van .. lees meer
 

Septembermededeling eindexamens 2016 gepubliceerd

donderdag 8 oktober 2015
Op Examenblad.nl is de Septembermededeling eindexamens 2016 gepubliceerd. Deze mededeling bevat de officiële informatie van het CvTE over de examens van 2016. Hierbij gaat het om wijzigingen op het gebied van de centrale examens (ten opzichte van 2015), voorschriften en informatie per schoolsoort. In de Septembermededeling staat belangrijke informatie over de activiteitenplanning en de ER-toets.ActiviteitenplanningSinds 2015 is het mogelijk om via Examenblad.nl een activi.. lees meer
 

Brief stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen, 6 oktober 2015

woensdag 7 oktober 2015
 Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben op 6 oktober, zoals in de zevende voortgangsrapportage over de referentieniveaus van 25 juni aangekondigd een brief aan de Tweede Kamer gezonden over taal en rekenen. U vindt de brief hier.   Bijlagen bij de brief zijn:Overige stand van zaken taal en rekenenRapportage taal en rekenen 2014-2015 van het CvTEBrief opvolging aanbevelingen commissie BoskerEindrapportage Intensiveringstraject rekenen vo e.. lees meer
 

Resultaten Rekentoets vo 2015 in Vensters vo beschikbaar

dinsdag 8 september 2015
Indien u beschikt over de inloggegevens van uw school dan kunt u via deze link bij het management vester van Vensters vo de resultaten van de eindexamenleerlingen van de rekentoets vo 2015 van uw school bekijken.U kunt daar de Vensters vo rapportage downloaden en treft daarin per vmbo-leerweg, havo of vwo opleiding o.a. aan:- gemiddelde cijfers, ook t.o.v. landelijke gemiddelde cijfers- percentielscores- vergelijkingen wiskunde resultaten met de rekentoets- perce.. lees meer