Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Vangnet treedt niet in werking voor vwo, de rekentoets telt ook volgend schooljaar nog niet mee voor havo en vmbo

dinsdag 14 juni 2016
Op 14 juni hebben de bewindspersonen van OCW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken rekenen en taal in het vo en mbo. Voor het vo bevat de brief informatie over de volgende onderwerpen:Besluit over het vangnet in het vwo.Besluit over het meetellen van het resultaat van de rekentoets in schooljaar 2016-2017 voor het havo en het vmbo.Resultaten van de rekentoets vo.De agenda rekenonderwijs vo/mbo.Onderzoek naar de besteding van aanvullende middelen vo.. lees meer
 

Nieuwsbrief van het Masterplan Dyscalculie

maandag 30 mei 2016
De nieuwsbrief van mei 2016 van het Masterplan Dyscalculie bevat drie onderdelen die elk via de betreffende link te openen zijn:- Terugblik op de sectoroverstijgende regionale bijeenkomsten- Inventarisatie implementatie protocol dyscalculie- Good practicesAanvullend nieuwsOp 13 juni is er een extra regiobijeenkomst bij het CPS in Amersfoort gepland. Inhoudelijk is dit een herhaling van de vijf regiobijeenkomsten waarover het eerste linkje hierboven meer informati.. lees meer
 

SLO-publicatie voor vmbo-gl/tl: Taalvaardig verder

donderdag 26 mei 2016
Bericht uit de vmbo-nieuwsbrief van het SLO van 26 meiOnlangs verscheen bij SLO de publicatie Taalvaardig verder. Leerplanvoorstel Nederlands voor betere aansluiting vmbo-tl - vervolgonderwijs. Hierin staat de vraag centraal op welke manier leerlingen bij het vak Nederlands in de bovenbouw van vmbo-tl optimaal voorbereid kunnen worden op vervolgonderwijs. Daarbij worden drie aspecten onderscheiden: de aansluiting voor het vak Nederlands, de ontwikkeling van functionel.. lees meer
 

Regeling addendum 2A in Staatscourant gepubliceerd

woensdag 18 mei 2016
De regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F is op 18 mei 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling treedt per 1 augustus 2016 in werking. Meer informatie treft u aan via onderstaande linkjes. lees meer
 

CvTE: deelrapportages tweede afnameperiode bekend

maandag 25 april 2016
Via een examenbladmededeling heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bekendgemaakt dat de school- en deelrapportages  van de tweede afnameperiode van de rekentoets vanaf vandaag, maandag 25 april 2016, beschikbaar zijn. In de deelrapportage wordt van elke kandidaat op basis van de door hem/haar afgelegde rekentoets per domein (Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde, Verbanden) informatie verstrekt. Ook staan de omzettingstabellen van de verschille.. lees meer
 

Afnameperioden rekentoets vo 2016-2017 bekend

dinsdag 29 maart 2016
Op vrijdag 25 maart heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de afnameperioden voor de rekentoets vo in het schooljaar 2016-2017 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren vallen de afnameperioden van de rekentoetsen 2F en 3F geheel samen.De afnamemomenten van de rekentoetsen 2A en 3S maakt het CvTE later bekend. Overigens vallen deze wel binnen de aangekondigde afnameperiodes.> Meer informatie vindt u in ons flitsbericht over dit onderwerp lees meer