Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Platform voor rekenonderwijs in het VO

maandag 16 oktober 2017
Een groep enthousiaste rekendocenten is van mening dat aandacht voor kwalitatief goed rekenonderwijs in het VO ook in de toekomst belangrijk blijft. Deze docenten gaan samen met de NVvW een traject in om te kijken hoe dit vorm gegeven kan worden. Het zal in ieder geval een platform zijn voor alle VO docenten die het rekenonderwijs in Nederland een warm hart toedragen.Wie graag op de hoogte gehouden wil worden van dit traject kan dat via deze link aangeven. lees meer
 

Geen aparte toestemming nodig voor afnames 2A-, 2A-ER- en 3S-pilotrekentoetsen

maandag 16 oktober 2017
Afgelo­pen week is een besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, op Rijksoverheid.nl gepubli­ceerd. Dit besluit houdt in dat vo-scholen voor het meedoen aan de pilotreken­toetsen 2A, 2A-ER en/of 3S, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen deze toetsvarianten ook in een pilotfase verkeerden, geen toestem­ming meer hoeven te vragen aan OCW. De registratie van afgenomen pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER en.. lees meer
 

Bericht WiskundE-brief over de rekentoets 2018

maandag 2 oktober 2017
In de WiskundE-brief van 1 oktober 2017 kunt u een artikel over de rekentroets 2018 aantreffen. Wij hebben de tekst integraal opgenomen in dit nieuwsbericht.zodat rekendocenten of rekencoördinatoren die zich niet voor deze (gratis) digitale nieuwsbrief hebben aangemeld tóch kennis kunnen nemen van de inhoud: De rekentoets kent voor het voortgezet onderwijs verschillende niveaus. Voor het vmbo-BB is er niveau 2A, voor de overige vmbo-opleidingen is er niveau 2F. Havo.. lees meer
 

Curriculum.nu zoekt leraren, schoolleiders en scholen

woensdag 27 september 2017
Ten behoeve van de herziening van het landelijk curriculum zoek de organisatie Curriculum.nu 130 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen uit het primair- en voorgezet onderwijs. Ook goede rekendocenten uit het vo zijn daarbij zeer welkom. Voor meer informatie en/of om u aan te melden kunt u de linkjes hieronder gebruiken. Tip ook uw schoolleiders en uw collega's! lees meer
 

Brochures en Activiteitenplanning rekentoets vo 2018 gepubliceerd

vrijdag 22 september 2017
Gelijktijdig met de Septembermededeling over de eindexamens van 2018 heeft het College voor Toetsen en Examens ook de Brochure Kaders Rekentoets vo 2018, de Brochure rekentoets ER vo 2017-2018 en de  Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo gepubliceerd op examenblad.nl.Wilt u niet de volledige planning van het CE maar alleen de activiteitenplanning van de rekentoets hebben? Selecteer dan d.m.v. het plaatsen van vinkjes eerst de schooltypen van uw school.. lees meer
 

Overzicht resultaten rekentoets 2017 beschikbaar in Vensters vo

donderdag 7 september 2017
Indien u beschikt over de inloggegevens van uw school dan kunt u via deze link in het managementvenster van Vensters vo de resultaten van de Rekentoets vo 2017 van de eindexamenleerlingen van uw school bekijken.U kunt daar de Vensters vo rapportage downloaden en treft daarin per vmbo-leerweg, havo of vwo opleiding o.a. aan: - gemiddelde cijfers, ook t.o.v. landelijke gemiddelde cijfers - percentielscores - vergelijkingen wiskunderesultaten met die van d.. lees meer