Steunpunt Taal en Rekenen VO

Medewerkers

Het Steunpunt taal en rekenen vo is in 2019 drastisch ingekrompen en telt nog slechts één medewerker:
- Johan van den Berg (senior-adviseur)